Apr. 21st, 2014

gzy_gzy: (Default)
Цей скрін залишиться тут, щоб, бува, істота потім не відкараскалась. І мені, як нагадування відкрутити істоті яйця плюнути істоті в обличчя, як якимось дивом здибаю її в реальному житті:
capture_47

Profile

gzy_gzy: (Default)
gzy_gzy

June 2014

M T W T F S S
       1
2 3 45678
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

  • Style: Midnight for Heads Up by momijizuakmori

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 07:12 am
Powered by Dreamwidth Studios